Egypten  februari 2011    english                             

 

                      

                                  Alla deltog i protesterna mot regimen

Vill vi skapa ett ”Mubarak light”?

Egypten har de senaste årtionden blivit allt mer repressivt under Mubarak, undantagstillstånd har lett till att oppositionella eliminerats och landet avlägsnat sig allt mer från de värden vi säger oss värna – demokrati och ett starkt civilt samhälle.
Men detta har tolererats och till och med uppmuntrats av oss i väst. Miljarder dollar har flutit från USA:s skattebetalare till presidenten och hans armé, Mubarak har emottagits på röda mattor i Europa och setts som en man som håller Egypten stabilt. Få länder har öppet kritiserat hans regim för dess brutalitet.

Demonstration på Tahrirtorget    1 februari 2011


Av de krav på regimer att respektera mänskliga rättigheter, tillåta frihet att uttrycka sig och öppna samhällen baserade på rättvisa i den arabiska världen som Obama framförde för snart två år sedan i Kairo, blev förstås ingenting.

För som det lyder: ”utrikespolitik är ingenting annat än en förlängning av inrikespolitiken” handlar det bara om återval och att kunna sitta kvar vid makten. Då får man inte stöta sig med inhemska väljargrupper och intressen och då är tryggheten i att man vet vad man har men inte vad man får.
Allt detta förstås för att säkerställa att oljan flyter och håller våra samhällen igång och att inga konkreta krav reses på rättvisa och fred i Israel/Palestinakonflikten.


Och det ser vi nu i avsaknaden av uttalanden och handling från våra egna ledare. EU:s ledare uttrycker oro att ”våldet” hindrar en dialog, precis som om fredliga demonstranter är lika medskyldiga som en mobb styrd av regimen. Ingen tar klart ställning och kräver president Mubaraks omedelbara avgång utan alla försöker frenetiskt få fram en ersättare, typ”Mubarak-light”, allt för att bevara status quo.

Vem ska hängas? Tidigare klart dödsstraff för denna åsiktsyttring

Mubarak själv vill av förklarliga skäl stanna kvar så¨länge som möjligt. Utsikterna nu för tiden för avsatta diktatorer att få behålla pengar och frihet har minskat avsevärt sedan samverkan över gränserna mot penningtvätt ökat och Internationella domstolen i Haag har nu många fd tyranner i häktet och till och med dömda.

Pro-Mubarak-demonstration   2 februari 2011


I väst lanseras nyblivne vicepresident Suleiman som en bra ersättare men bland demokratikämparna i Kairo är han istället ”Mubarak-dark”, den man som länge styrt regimens hemliga polis Mukhabarat och dess tortyrkammare, dit vi själva låtit misstänkta skickats, och sett till att egyptierna hållts i schack av brutalitet och förtryck. Hur en sådan man skulle kunna vara trovärdig att leda utformandet av en ny, mer demokratisk och öppen författning, är väldigt svårförståeligt av de som på Tahrirtorget kräver varaktiga och reella förbättringar.

"Mubarak like gay" - Egypten är knappast tolerant...                                   Armén är populär


Men tydligen inte av våra ledare i Europa och väst som nu arbetar frenetiskt för att behålla stabiliteten i Mellanöstern som av oss ses som så mycket mer värt än rättvisa och att att verkliga demokratier kan bildas. Då behövs en man som Suleiman som mot fortsatt betalning kan erbjuda effektivt motstånd mot vår fasa: islamistiska gruppers maktövertagande.

Egypten - 30 års diktatur har skapat ett efterblivet land. Paraboler på hustaken - ett fritt ord sprids i etern.


Men detta islamofobiska tänkande är enbart kontraproduktivt. Vårt accepterande av diktaturer som inte tillgodoser sin befolknings legitima krav på frihet, välstånd och demokrati, leder just till ett starkare stöd för extremistiska grupper.

En utbränd polislastbil.      Under arresttransport - civilklädd polis eller bara en "regimanhängare"?


För i realiteten är faran att arabiska, sunnimuslimska egypter skulle låta sig styras av det shiamuslimska Iran är liten. Det starka stödet för ”Muslimska Brödraskapet” är enbart en reaktion mot Mubarakdiktaturen och kommer gradvis att klinga av i takt med att Egypten förhoppningsvis nu är i en process mot en genuin, öppen demokrati. Där behövs ledare som ElBaradei som klart uttalat inte har några egna maktambitioner och som har en stark moralisk bakgrund och inte låter sig styras av Europas och västs kortsiktiga egenintressen.
Men framför allt behöver vi hålla oss till de demokratiska och liberala värden vi själva förespråkar, annars fortsätter vi bara ännu mer att göra Egypten och dess drabbade befolkning en otjänst.

   © Lennart Berggren      6 feb 2011

------------------------------------

10 feb 2011:    Mubarak avgår slutligen


tillbaka hem    to homepage

Axiom Film&TV
mobile   phone   +  46   708   103890
email:     mail(emailsymbol)axiomfilm.com