Kenya - två år efter valvåldet

Efter valet i december 2007 dödades officiellt cirka 1300 människor, ungeför 600 000 blev internflyktingar under en månads oroligheter. Politikers manipulationer av en fattig och outbildad väljarkår med stora etniska skiljelinjer blev den tändande gnistan efter ett förfuskat val.

En alltför stor maktkoncentration till en president som kontrollerar rättsväsendet innebär att korruption och nepotism får fria tyglar, utan hinder. Detta utnyttjades av höga politiker och tjänstemän som själva illegalt tog över enorma landområden i Kenya och skyfflade undan lokalbefolkningen, i god kolonial anda...

Resultatet blev fattigdom och etniskt våld när den ena gruppen utlovades fördelar på den andra gruppens bekostnad, bara de stöttade en viss politiker, som i sitt lilla feodalområde hade oinskränkt makt. För en parlamentsledamot har status av halvgud inom sitt valdistrikt, förutom en månadslön på 10 000 USD skattefritt, minst.

Men en ny konstitution håller nu på att utarbetas och skall bli föremål för en folkomröstning i mars, enligt planerna. Där hoppas man att rättsväsendet skall stärkas så att de som är ansvariga för alla brotten - korruption, landstöld, mord... - skall ställas till svars. Problemet är att de som skall godkänna konstitutionen är de som kommer att förlora mest på att den införs. Mao, utan stora internationella påtryckningar lär den inte bli en realitet.

-------------------------------

Fortfarande bor många av internflyktingarna efter valvåldet 2007-2008 i tältläger. Myndigheternas utlovade stöd har uteblivit då mer än en fjärdedel, 500 miljoner kronor, av de statliga pengarna förskingrats. Månniskorna här i lägret i Gilgil har själva betalat för marken de skog upp sina tält på. De har ingen skola, ingen sjukvård och här växer knappt någonting.

Rift Valley, den enorma förkastningssprickan som sträcker sig genom stora delar av Afrika. Här förekom de flesta våldsdåden.

Torkan i år har drabbat det jordbruksberoende Kenya svårt. Speciellt då befolkningen är fattig, 60% uppges leva under fattigdomsgränsen på en USD per dag.

Ugali och bönor i tomatsås... billigt käk som man står sig en hel dag på. 

se reportage om situationen i Kenya, december 2009 - engelsk version

 tillbaka hem    back to homepage

Axiom Film&TV
mobile   phone   +  46   708   103890
email:     mail(emailsymbol)axiomfilm.com