Irak   by Shechan  -  Kurdistan       5 april 2003

Vi kör söderut från Erbil, längs vägen mot Kirkuk, och vid den tidigare irakiska kontrollen vajar gula flaggor, en symbol för att detta nu är kurdiskt område.

13 kilometer efter den tidigare stilleståndslinjen kommer den sista kurdiska utposten.

-I det här området fanns tidigare de irakiska trupperna, men bombningarna och deserteringarna gjorde att de drog sig tillbaka, säger Abdul Rahman som är den lokale kommendanten och pekar upp mot linjen av kullar som avtecknar sig mot horisonten en halvmil bort.
-Vi sköt inte ett enda skott, de drog sig tillbaka själva.

De kurdiska soldaterna gick in här i morse och står nu uppe på en höjd och tittar i kikare mot iraksidan.

Det enda som syns förutom de gräsgröna fälten är små hus långt borta, där ska irakierna vara, säger kurderna. Plötsligt kommer en smäll, och i området längre fram stiger ett brungrått sandmoln upp. En irakisk tank sköt varningsskott mot några kurdiska soldater som försökte gå alltför långt fram.

-På den här sidan av fronten händer ingenting, pratar kommendanten i radio, och på den andra ingenting heller, säger han.
-Jag tror irakierna förbereder ännu ett tillbakadragande.

Det skulle glädja byborna i Shechan, som byn här kallas, eller det som en gång var en by. Ett tjugotal ruiner ligger utspridda på slätten nedanför kullarna. Bara murarna är kvar, och röd lerjord har plogats upp mot väggarna.

-Det var i början på nittiotalet, Irakierna kom hit och sade till oss att försvinna, berättar Cameran Smko, en man i fyrtioårsåldern.
-Dan efter flög helikoptrar in och sköt, så vi var tvungna att fly. Sen jämnades allt med marken av bulldozers, och det blev en krigszon här.

Runt och genom byn löper skyttegravar, och lösa granathylsor ligger slängda i gräset, liksom tomma ryska ammunitionslådor.
-Det är från en 35-millimeterskanon, berättar de kurdiska peshmergas, gerillasoldater, som nu finns här.

På en plan gräsyta ligger något som ser ut som en stor sandlåda, det är en miniatyravbildning av området. Små kullar är uppbyggda av målad gips, och floder och vägar utritade, en militärkarta säger peshmergasoldaterna, och pekar.
Städerna Mosul och Kirkuk som är utmärkta i röd färg intresserar dem mest, förstås för att de tidigare hade en stor del kurdisk befolkning som sen jagades bort i Saddams fördrivningskampanj, men även för oljan som finns i stora mängder i området strax söder om Irakiska Kurdistan.
Därför vill kurderna i ett framtida Irak kontrollera städerna, men även för att de fördrivna ska kunna återvända.

En besvikelse märks hos kurderna, för den norra fronten som skulle ha öppnats härifrån ser inte ut att bli av. De amerikanska trupperna som skulle komma in landvägen via Turkiet, har nu tagit sjövägen genom Suezkanalen till Kuwait för att där förstärka alliansens armé på väg upp till Bagdad söderifrån.
Den norra fronten hade lätt kunnat skära tvärs emellan städerna Kirkuk och Mosul i norra Irak och förena sig med trupperna söderifrån. Därmed hade USA kunnat fått ett viktigt psykologiskt övertag över irakierna.

Ute vid den nya frontlinjen i Shechan har Pesh Merga-soldaterna inte gett upp hoppet om ett återvändande, även om USA återigen mot förmodan skulle backa ur från Irak.
-Om USA inte tar bort Saddam så får vi med våra egna medel försöka det, säger Salar Ali, en av Pesh Merga-soldaterna.
-Med Guds hjälp och vår kampvilja... på något sätt ska vi bli av med honom.

Cameran Smko står på den upplogade jordvallen och tittar ned på resterna av släktens hus.
-Jag känner mig lättad att vara tillbaka, säger han och hoppas kunna börja bygga upp huset igen och återta odlingarna. Men lite besviken är han över att kriget inte går snabbare framåt här.
-Naturligtvis är vi besvikna, men vad kan vi göra, säger han.


tillbaka hem

Axiom Film&TV
mobile   phone   +  46   708   103890
email:     mail(emailsymbol)axiomfilm.com