Irak maj 2008

"Sahwa", Uppvaknande och Iraks söner - räddning men också ett potentiellt hotEfter att den amerikanska politiken gentemot Irak lagts om till att söka etablera samarbete med alla grupper har betydande framgångar nåtts i att minska dels attackerna mot koalitionsstyrkorna men även det sekteristiska våldet.

Antalet dödade är nu en femtedel eller mindre än under värsta tiden 2005 - 2007.
Frivilligstyrkorna spelar en stor roll, den allra största, i detta. Ca 130 000, främst i de sunnimuslimska delarna i nordvästra Irak, arbetar ihop med koalitionsstyrkorna för att säkra sina områden mot alQaedas inflytande.

  

Men när grupperna i de södra delarna är lojala mot regeringen - eller snarare det dominerande regeringspartiet "Dawa" - så är det annorlunda för grupperna i de sunnidominerade områdena nordväst om Bagdad. De ser sig själva som beskyddare mot den irakiska regeringen och polisen, alltför dominerat av shiasekteristiska partier. Frågan är vad som kommer att hända i oktober 2008 när det amerikanska programmet att avlöna frivilligmedlemmarna upphör. Kan de inte involveras i de ordinarie säkerhetsstyrkorna - polis och armé - kommer ett farligt läge att uppstå.

Inte bara sunnigrupperna utan även "Support Councils - stödråden" i söder kan använda sin träning och organisation till att motarbeta regering eller andra konkurrerande partier, för shia främst "SCIRI - Supreme Council for an Islamic Revolution in Iraq", och som namnet antyder har de stort stöd från Iran i motsats till Dawa som är mer sekulärt.

Och tyvärr finns det ingen garant för säkerheten om koalitionstrupperna lämnar. FN-mandatet går ju ut sista december i år.

För irakiska armén är långt ifrån kapabel att ta en mer allvarlig strid mot till exempel Muqtada alSadrs "Mahdi"-milis eller SCIRI:s "Badr-brigader".

Trupperna är dåligt utrustade, de saknar till exempel tyngre, mer bepansrade fordon och bra kommunikationsutrustning. USA-styrkorna beväpnar ovilligt dem med bättre då material har en förmåga att "försvinna" ur deras händer.

Polisen är alltför starkt infiltrerad av de olika shiamuslimska partierna och anses nästan vara bortom räddning.

Befolkningen befinner sig fortfarande i en svår situation. De lokala myndigheterna är oftast hårt korrupta och är främst intresserade av att befästa sina egna maktpositioner. Vatten, el, sjukvård, infrastruktur befinner sig på ett bottenläge efter Saddam och kräver fortfarande enorma resurser.

Kunniga tjänstemän kommer inte fram och högre utbildade har flytt landet, en hel del till Sverige, vilket naturligtvis försvårar återuppbyggnaden.Givetvis försvårar den amerikanska politiken i Mellanöstern i övrigt inställningen hos befolkningen, irakierna är ju araber och känner stor sympati med palestiniernas situation. USA:s inställning till Iran och Syrien blockerar lösningar. Ingen kan ju påstå att dessa länder är demokratier men klara garantier från USA:s sida att man respekterar deras regimers existens skulle underlätta försök att hitta gemensamma intressen kring att stabilisera Irak.


En förväntad regimändring i Washington med en mer multilateral utrikespolitik skulle kunna underlätta för en samlad, internationell insats. För ändå, det kan inte bara vara i USA:s intresse att fri demokrati och marknadsekonomi reformerar Mellanöstern. Men tills dess Europa vaknar... kommer nog de amerikanska helikoptrarna att flyga länge över Bagdad.

 

Copyright: Lennart Berggren / Axiom Film


se reportage om "Sahwa" - Iraks söner TV8 maj 2008

--------------------------------------------------------

tillbaka hem    back to homepage

Axiom Film&TV
mobile   phone   +  46   708   103890
email:     mail(emailsymbol)axiomfilm.com