Libanon    Lebanon

Nära 4 000 kvadratkilometer av byar i Södra Libanon förstörda av israeliska bombangrepp.
Mer än 7 000 flygräder, tiotusentals artillerigranater, beskjutning från fartyg sedan två israeliska soldater kidnappats av Hezbollah.
Allt bekostat till största delen av amerikanska skattebetalares pengar.
Mer än 1 000 döda libaneser. Kanske ett hundratal Hezbollahsoldater, resten civila.
Den materiella förstörelsen uppskattas från 4 till 10 miljarder USD.
Israels ÖB, Dan Halutz, sade att Israels militär skulle angripa infrastruktur och "vrida klockan 20 år bakåt i tiden" om inte de två soldaterna friades.
Detta är ett direkt brott mot folkrätten. En stat som bryter mot krigets humanitära lagar är skyldig att betala skadestånd. Detta borde Israel snarast göra för att i någon mån kunna lindra befolkningens lidande och hat, liksom att omedelbart bryta blockaden av libanesiska hamnar och flygplatser.
Dessutom krävs ett omedelbart uppfyllande av resolution 1701, dvs slut på beskjutningarna av Israel av Hezbollah, ett retirerande från Libanon av Israel, inklusive det ockuperade Shebaa-området, ett stopp på det långvariga kränkandet av libanesiskt luftrum samt frisläppandet av tillfångatagna israeliska samt libanesiska medborgare.

-------------------------------

Since the kidnapping of two Israeli soldiers by Hezbollah, close to 4 000 square kilometers of villages in Southern Lebanon were destroyed by Israeli bombardments. More than 7 000 air raids, tens of thousands of artillery shellings and from naval ships. All mostly paid by US taxpayer's money.
The destruction of infrastructure is estimatred to between 4 to 10 billion USD.
Israel's army chief of staff, General Dan Halutz, said his military would target infrastructure and "turn back the clock in Lebanon by 20 years" if the soldiers were not freed.
This is an obvious crime against international laws. A state who breaches the humanitarian laws of war is obliged to pay war damages. This is what Israel immediately should do, just to at least lessen the suffering and hatred among the Lebanese population.
Also needed is an immediate fullfillment of UN resolution 1701 which demands an end to all hostilities between Israel and Hezbollah, an immediate withdrawal of Israeli troops from Lebanese territory - including the "Shebaa-area" - and a stop of all Israeli incursions into Lebanese air space. Besides this, a release of all captured Lebanese and Israeli citizens, military and civilians, is required.


Stadsdelen Dahya, Beirut    The Dahya area, Beirut
Israeli Army chief of staff Dan Halutz has given the order to the air force to destroy 10 multi-storey buildings in the Dahaya district (of Beirut) in response to every rocket fired on Haifa," a senior air force officer told Israeli army radio on Monday [24th July].


Södra Libanon    South Lebanon


I numera före detta byn Bent Jbeil hittades en 250 kg israelisk flygbomb.
Många s. k. klusterbomber släpptes av israeliska flygvapnet vilket gör området livsfarligt och obeboeligt för lång tid framöver.

In the now not existing village of Bent Jbail, a 250 kg Israeli air bomb was found
Many so called "cluster bombs" dropped by the Israeli air force possess a lethal danger and make the area unihabitable for years to comese kort sekvens från centrala Tyre (Sour)
see short sequence from the center of Tyre (Sour)


se kort sekvens från sjukhuset i Tyre (Sour)
see short sequence from the hospital in Tyre (Sour)

Begravning i Qana. Här dog ett trettiotal i en israelisk flygräd "av misstag". Israel bad om ursäkt och ska "undersöka" händelsen

Funeral in Qana. Around thirty were killed here, "by accident". Israel apologized and will "investigate" the accident

se kort sekvens från sjukhuset i Qana
see short sequence from the hospital in Qana
Oljekatastrof som ett resultat av israeliska flygbombningar av ett kraftverk, 13:e samt 15:e juli.
Oljecisterner träffades och 10 000 till 15 000 ton olja rann ut i havet. 140 km av Libanons kust har drabbats.

Oil catastrophy as a result of Israeli air strikes at a power plant the 13th and 15th of July.
Oil cisterns were hit and between 10 000 to 15 000 tons of oil spilled out into the sea. 140 km of Lebanese coastline is affected.se en kort film om hur marina livet drabbas, från Greenpeace
see a short film of how marine life is affected, from Greenpeace


©  Lennart Berggren

tillbaka hem    to homepage

Axiom Film&TV     tel   +  46   13   103890
mobile   phone   +  46   708   103890     sat   phone   +  88  216   212   40810
email:     mail(emailsymbol)axiomfilm.com